Search this Blog

.Kung Akin Ang Mundo.

“Life and God sometimes connive to show us that there are a lot of things in this world we should stop complaining about and start being thankful for”…
****************************************************

Kung Akin ANg MUndo
ErIc SaNtos

KuNg akin ang MunDokuNg Ako ANg hAri Ng
MUndoANg LAhAt IbibiGay
PAra Sayo Araw-ArawPAsiiKAtin ANg Araw
BUwan-BUWanPAbIbiLuGin ang BuwaNPAra saYo, pARa sayo
SusuNGkiTiN MGA
BituinPARa LAng MAkatingin
NA SANA'y MAginG
akInPuSo MO At DAmdaMin
Kung PWede LAng
KUNg kYA LAng
KunG AKIn ang MUndo
Ang lAHat Ng Ito iaAlay
KO SAYo
KUng AKo anG HAri NG
PusO LAgi KItanG
IpagbabAnTAy kAy
KUpiDo HInDI Na
luLuHA AnG IyoNG
MGa Mata
MANaNatilIng mAy
NGiti SA iyonG LAbi
PAra SAyo, pARa SA
yoSUSungKitin MGA Bituin
PAra LAng MakaHIling
Na saNAy MAging aKin
Puso mo At damDAMin
KunG pWede LAng
KUnG KAYa lanG KUng
AkiN ang MUNDo ANg
LAhat ng ITo (3x)
GAgawiN PAra Sayo

1 comment:

  1. hiyeee! thanks for having some time to read my articles... hope u keep on reading it! ha ha ha! anyways i like this song as well... i even had it posted before... thanks again and keep on bloggin!!! have a nice day!

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...